Brick Paravent (Sandra Krause Gomez)

http://sandrakrausegomez.com/Brick_Paravent.php i am tripping over sandra’s small-model sculptures. this particular mobile brick wall snake-like zig zags it’s way accross any tiled or wooden or grassed surface that will carry it. walls are all over the place, human made, promised ones, past ones, mental barriers. this one you can step over, even walk around, but can

modernitetsrevers

(English version further down) I en efterhånden ældre udgave af Weekendavisen fra 2015, jeg redede ud af bunken af brændepapir i mine forældres svenske stuga her for nogle dage siden, beskriver Thorkild Bjørnvigs søn Bo Bjørnvig hvordan moderniteten på en ganske konkret måde gjorde indtog i hans fars hus i Gl. Skagens dengang ensomme klitlandskab, efter

Read More